Блоги
Всі блоги
Колонка автора
Всі колонки авторів
Петиції ВАП
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Подробиці Подати пропозицію
Опитування
Необхідне Вам лікування співвідносно з Вашою пенсією становить:

Тривалiсть життя українців на 12-15 рокiв, а українок - на 7-8 менша, нiж у ЄС

Збільшити шрифт Зменшити шрифт
Надіслати
Друкувати

Авторитетнi демографи кажуть, що процес депопуляцiї в Українi майже неможливо зупинити.

Цьогорiч чисельнiсть населення в нашiй державi зменшилася на 128,5 тисячi осiб. Отож тепер на теренах України (без урахування анексованого Криму) проживає 42 мiльйони 456 тисяч людей. Такi данi Державна служби статистики оприлюднила днями.

То чому ж нам так i не вдалося зупинити процес скорочення кiлькостi населення? Про це  розповіла Iрина Курило, керiвниця одного з вiддiлiв Iнституту демографiї та соцiальних дослiджень.

— Якi головнi причини того, що населення нашої держави й далi скорочується?

— Процес депопуляцiї в Українi вiдбувається тривалий час. У першi роки незалежностi нас було 52 мiльйони, а потiм цей показник неухильно падав. Причини в тому, що населення старiє, рiвень народжуваностi низький, а смертнiсть, навпаки, висока. Тепер на 100 померлих -- 61 народжений.

Проте в нашiй державi були перiоди, коли ситуацiя ставала порiвняно кращою. Примiром, з 2002-го по 2012-й активно зростала народжуванiсть. Значною мiрою завдяки пiдвищенню вiдповiдних виплат. Та й смертнiсть у той час дещо пригальмувалася. Тобто ситуацiя потроху полiпшувалася. Але в останнi кiлька рокiв триває процес поглиблення депопуляцiї, народжуванiсть бiльше не зростає, а смертнiсть — не падає.

— I чому ж так вiдбувається?

— Значну роль вiдiграють соцiально-економiчнi причини, нестабiльнiсть у країнi. У такий перiод люди не наважуються на створення великих сiмей.

— То, може, державi потрiбно знову рiзко наростити допомогу при народженнi дитини?

— Пiдвищення виплат справдi дає ефект, але, на жаль, лише короткостроковий. Як тiльки зростання такої допомоги припиняється, а наявний рiвень помалу "з'їдається" iнфляцiйними процесами, українцi не поспiшають народжувати.

Вважаю, значно краще працює загальне полiпшення соцiально-економiчної ситуацiї, пiдвищення рiвня оплати працi, створення нових робочих мiсць та умов для поєднання зайнятостi з материнством. Українцi охочiше народжуватимуть дiтей, знаючи, що матимуть можливiсть поставити їх на ноги.

— А як можна боротися з другим чинником депопуляцiї — високим рiвнем смертностi?

— У нас тривалiсть життя чоловiкiв на 12 - 15 рокiв, а жiнок - на 7 - 8 менша, нiж у розвинутих європейських країнах. Головним чинником є особливостi способу життя. В Українi дотепер висока алкогольнозалежна смертнiсть, поширене нездорове харчування. Ще й стан медицини в нас плачевний, i поки що не зрозумiло, чи справдi його полiпшить мiнiстерська реформа. Та й екологiчна ситуацiя не найкраща. Але важливо, що на бiльшiсть цих чинникiв можна вплинути: або на державному, або на персональному рiвнi. Досвiд цивiлiзованих країн показує: якщо активно працювати над зниженням смертностi, можна полiпшити ситуацiю.

— Чи зможемо ми зупинити процес скорочення населення?

— Щиро кажучи, навряд чи це вiдбудеться як у найближчiй, так i в бiльш вiддаленiй перспективi. Максимум, що реально, - сповiльнити його.

Але не варто робити з цього трагедiю. Потрiбно мати на увазi, що старiння населення i депопуляцiя вiдбуваються приблизно в третинi країн європейського континенту. Деякi держави борються з цим процесом, ведуть активну мiграцiйну полiтику. Та, на жаль, в нас не такi привабливi умови, щоб сподiватися на залучення людського потенцiалу з iнших країн.

Iрина КОВАЛЕНКО

 

Джерело:
До списку новин