Блоги
Всі блоги
Колонка автора
Всі колонки авторів
Петиції ВАП
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Подробиці Подати пропозицію
Опитування
Необхідне Вам лікування співвідносно з Вашою пенсією становить:

Щодо зарахування роботи за сумісництвом до страхового стажу

Збільшити шрифт Зменшити шрифт
Надіслати
Друкувати

Розмір пенсії в солідарній системі залежить від кількості страхового стажу особи та її заробітку (доходу), з якого сплачені страхові внески до Пенсійного фонду.

За статтею 41 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-­IV (зі змінами і доповненнями) до заробітної плати, з якої обчислюється розмір пенсії, зараховується заробіток (дохід), з якого були сплачені внески.

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р.

Тобто враховується вся заробітна плата в період роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв.

Слід звернути увагу на те, що заробітна плата до 1 липня 2000 р., одержана за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах за сумісництвом, не враховується в розрахунку пенсії.

Приклад. Гр. С. працював на посадах, які дають право на призначення наукової пенсії з 24 березня 1985 до 31 березня 2005 р.

Зважаючи на те, що період страхового стажу на посадах наукового працівника починаючи з 1 липня 2000 р. у гр. С. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення йому пенсії буде враховано за його вибором заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців на наукових посадах до 1 липня 2000 р. При цьому заробітна плата за ці 60 календарних місяців буде визначатися лише за основним місцем роботи, без урахування сумісництва, а за період з 1 липня 2000 до 31 березня 2005 р. буде враховано заробітну плату на посаді наукового працівника як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

При цьому за вибором особи, яка звертається за призначенням пенсії, з періоду, за який ураховується заробітна плата для обчислення пенсії, вилучається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що такий період становить не більш як 10% тривалості наукового стажу.

У будь-якому разі період, за який ураховується заробітна плата, з урахуванням вилучення, передбаченого цим Законом, не може бути меншим за 60 календарних місяців.

Для обчислення заробітку під час призначення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівникові застосовується середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, за три календарних роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, в тому числі в сільському господарстві, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

При цьому заробіток для обчислення пенсії не може перевищувати граничної суми заробітку (доходу), з якої справляється збірна обов’язкове державне пенсійне страхування.

Потрібно зауважити, що з 1 січня 2016 р. максимальна величина бази для нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого Законом, на яку нараховується єдиний внесок.

Слід зазначити, що пенсіонери, які після призначення наукової пенсії відпрацювали за строковим трудовим договором (контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників і набули не менш як 24 місяці страхового стажу, мають право на проведення перерахунку пенсії з урахуванням стажу наукової роботи після призначення пенсії.

Перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника за весь період страховогостажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р.

Тобто під час проведення перерахунку пенсії враховується заробітна плата наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. з урахуванням сум заробітку за сумісництвом.

При цьому заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р., яка була врахована під час призначення (попереднього перерахунку) наукової пенсії, не враховується.

Заробіток за роботу за сумісництвом ураховується виключно за роботу на наукових (науково-педагогічних) посадах.

Отже, для врахування заробітку за роботу за сумісництвом особа має документально підтвердити, що обіймана нею посада (посади) належать до наукових (науково-педагогічних). Підтвердженням цього є відповідна довідка.

Крім того, заробіток, з якого обчислюється розмір пенсії, визначається на підставі довідок про заробітну плату.

Якщо період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника починаючи з 1 липня 2000 р. становить менш як 60 календарних місяців, для обчислення пенсії також ураховується заробітна плата за основним місцем роботи за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника поспіль до 1 липня 2000 р. незалежно від перерв, яка підтверджується довідкою.

Тобто, якщо особа після 1 липня 2000 р. не відпрацювала на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців, обов’язково враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах, але лише за основним місцем роботи, тобто без урахування заробітку за сумісництвом.

При цьому з періоду, за який ураховується заробітна плата для обчислення пенсії, за вибором особи, яка звернулася за перерахунком пенсії, вилучається період до 60 календарних місяців поспіль за умови, що такий період становить не більш як 10% тривалості наукового стажу.

У будь-якому разі період, за який ураховується заробітна плата, з урахуванням вилучення, передбаченого цим Законом, не може бути меншим за 60 календарних місяців.

Під час проведення перерахунку пенсії застосовується показник середньої заробітної плати (доходу), який ураховувався під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії.

Перерахунок пенсій проводиться з урахуванням норм законодавства, які були чинними на час його проведення: пенсія визначається в розмірі 60% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад. Гр. Я. з 1 лютого 2014 р. призначено пенсію відповідно до Закону у розмірі 80% заробітної плати наукового працівника. Пенсія обчислена із заробітної плати, визначеної за період роботи на наукових посадах з 1 лютого 1986 до 31 січня 1991 р. та з 1 липня 2000 до 31 січня 2014 р. Після призначення пенсії гр. Я. продовжував працювати за строковим трудовим договором на наукових посадах, у тому числі й за сумісництвом, та набув права на проведення перерахунку пенсії.

Для проведення перерахунку пенсії гр. Я. слід подати до органу Пенсійного фонду України довідки, що підтверджують належність обійманих посад, у тому числі і за сумісництвом, до наукових, а також довідки про заробітну плату як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Під час проведення перерахунку пенсії буде враховано заробіток на наукових посадах (у тому числі і за сумісництвом) починаючи з 1 липня 2000 р. Крім того, пенсія визначатиметься в розмірі 60% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

Приклад. Гр. О. одержує пенсію, призначену відповідно до Закону з грудня 2013 р. у розмірі 80% заробітної плати наукового працівника. Пенсія обчислювалася із заробітної плати науково-педагогічного працівника, визначеної за період роботи з 1 червня 1988 до 31 травня 1993 р. та з 1 квітня 2011 до 30 листопада 2013 р. Після призначення наукової пенсії гр. О. працює на посаді науково-педагогічного працівника з 4 лютого 2015 р. і донині та набув права на перерахунок пенсії. При цьому з 4 лютого 2015 р. працює викладачем національного економічного університету і за сумісництвом на посадах викладача національного педагогічного університету та національного авіаційного університету.

Зважаючи на те, що після 1 липня 2000 р. гр. О. не відпрацював на наукових (науково-педагогічних) посадах 60 місяців, під час проведення перерахунку пенсії, крім заробітку за період після 1 липня 2000 р., буде враховано заробіток з 1 червня 1988 до 31 травня 1993 р., при цьому заробіток за цей період буде враховано лише за основним місцем роботи, тобто буде враховано суми заробітку, з яких розраховувалася пенсія під час її призначення.

Заробіток за період з 1 квітня 2011 до 30 листопада 2013 р. та з 4 лютого 2015 р. буде враховано як за основним місцем роботи, так і за роботу за сумісництвом.

Отже, особа має подати до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання підтвердні довідки, що обіймані ним посади як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом належать до наукових (науково-педагогічних), а також довідки про заробітну плату за роботу на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників.

Пенсія визначатиметься в розмірі 60% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника.

 

Джерело:
До списку новин