Writer’s block:

МІНЗДОРОВ'Я ДЛЯ ЛОХІВ ЧИ ДЛЯ НАРОДУ?

Прийшов я з аптеки. Точніше – з четвертої за день аптеки. Потрібного мені суметроліму в таблетках у жодній з них немає. А тетрациклінова мазь, яка ще зовсім недавно коштувала 14 гривень, в одній коштує понад 37, в другий 36, у третій відсутня взагалі, нарешті, в четвертій – 35  гривень 65 копійок. Обурює той факт, що при наявності в Києві кількох фармацевтичних підприємств цю мазь Україна купує в ... Нижньому Новгороді! Але ж є ще й інші вітчизняні підприємства – в  Харкові, Житомирі, Лубнах, інших містах України. Чому ж треба імпортувати з Росії? І це не якийсь супер-складний препарат – елементарна мазь.

 

І куди дивиться наше МОЗ? Тільки про це подумав, а тут потрапила на очі стаття, в якій повідомляється, що МОЗ вирішило ввести видачу ліків в аптеках винятково за рецептами. Треба зауважити, подібні «реформи» вже робилися, але дуже скоро від них відмовилися і в МОЗ, і в аптечній мережі.

 

Що таке наша система охорони здоров'я і чого вона варта, народ давно вже оцінив. Регіонали, як відомо, провели під керівництвом аферистки Богатирьової реформу цієї системи. Не мудруючи лукаво, вони ліквідували пару сотень лікарень, знищили фельдшерсько-акушерські пункти, «ущільнили» поліклініки. Все це, природно, виключно «для покращення життя».

 

Брехня колишнього міністра Богатирьової та її команди про те, що в будь-яке село з райцентру приїде швидка за 20 хвилин, викликало у сельчан тільки сумну посмішку. Мало того, що «реформатори» знищили ФАПи. Вони тим самим позбавили селян і аптечного обслуговування, адже в більшості сіл аптеки функціонували саме при ФАПах.

 

Після цієї «реформи» черги в поліклініках не тільки не зменшилися, а ще збільшилися. У деяких сільських районах (де і місцеве транспортне сполучення піддалося «оптимізації», тобто погіршилося) хвора людина для того, щоб отримати допомогу лікаря, змушена добиратися за тридев'ять земель, причому зовсім не факт, що таку допомогу вона отримає. По-перше, тому що може виявитися, що лікар вихідний, або поїхав на нараду, або сам захворів, нарешті, просто перебуває у відпустці.

 

А тепер давайте собі уявимо, як виростуть черги на прийом до лікарів, якщо крім ургентних хворих у них почнуть оббивати пороги тисячі громадян, охочих купити, скажімо, засіб від грипу або від головного болю. Врахуйте також, що лікар може бути відсутнім на своєму робочому місці (див. варіанти вище), і уявіть собі, яких емоцій зазнає нещасний пацієнт, котрий залишився і без медичної допомоги, і без ліків. А якщо це не ви, а ваша дитина або ваша бабуся хворіють? .. Вам, по-перше, доведеться відпроситися з роботи, що не завжди можливо саме тоді, коли у лікаря прийом. Коротше: не з нашим щастям (точніше – не з нашою системою охорони здоров'я) вводити реформу в аптечних установах.

 

Можу дати прогноз, згідно з яким це рішення МОЗ так само, як і раніше, викличе бурю обурення наших громадян, лікарів та аптечних працівників, після чого МОЗ спочатку трохи скоротить список медпрепаратів, що відпускаються лишень за рецептами, потім ще скоротить, потім «спустить на гальмах »власне починання.

 

Коли я був в аптеці, попереду мене жінка купила ліків на 1372 гривні. Вона скаржилася аптекарю, що її брат витратив на лікування 40 тисяч гривень, у результаті йому ампутували ногу, а зараз йому доводиться продавати свій будинок, тому що інакше ні за що купувати медпрепарати.

 

Наше МОЗ нічого не зробило, щоб зупинити неймовірне зростання цін на ліки. Балаканини навколо цієї проблеми вистачає і в Міністерстві, і у Верховній Раді, і в уряді. А віз і нині там ...

 

"В Україні необхідно впровадити бюджетну страхову медицину", – вважає  в. о. міністра Василь Лазоришинець. Міністерство охорони здоров'я України підтримує закладену в проекті коаліційної угоди, представленому Блоком П. Порошенка, ініціативу щодо зменшення лібералізації відпуску лікарських засобів в аптеках та впровадження принципів рецептурного відпуску препаратів. Про це Лазоришинець повідомив на прес-конференції. "Рецептурний відпуск ліків, – сказав  він, – це нормальна європейська практика. Спробуйте якийсь медикамент купити за кордоном без рецепта. Ви його так не купите, або він буде коштувати в 5-10 разів дорожче, ніж з рецептом", – сказав  він .

 

Стоп!!! Пане Лазоришинець! Як говориться, «померла – так померла!» Раз уже Ви згодні копіювати закордонний досвід, тоді давайте домовимося: ми згодні купувати й за рецептами, але ... в 10 разів дешевше! Згода?..

 

Олег КРАВЧЕНКО,

ветеран праці, заст. голови Ради

Всеукраїнської асоціації пенсіонерів

 

==============================================

 

МИНЗДРАВ ДЛЯ ЛОХОВ ИЛИ ДЛЯ НАРОДА?

 

Наш Минздрав ничего не сделал, чтобы остановить неимоверный рост цен на лекарства. Болтологии вокруг этой проблемы хватает и в министерстве, и в Верховной Раде, и в правительстве. А воз и ныне там…


Пришел из аптеки. Точнее – из четвертой за день аптеки. Нужного мне суметролима в таблетках ни в одной из них нет. А тетрациклиновая мазь, которая еще совсем недавно стоила 14 гривен, в одной стоит более 37, в другой 36, в третьей отсутствует, наконец, в четвёртой – 35 гривен 65 копеек. Возмущает тот факт, что при наличии в Киеве нескольких фармацевтических предприятий эту мазь Украина покупает в… Нижнем Новгороде! А ведь есть еще и другие отечественные предприятия – в Харькове, Житомире, Лубнах, других городах Украины. Почему же надо импортировать из России? И это не какой-то супер-сложный препарат – элементарная мазь.

 

И куда смотрит наш Минздрав? Только об этом подумал, попала на глаза статья, в которой сообщается, что Минздрав решил ввести выдачу лекарств в аптеках строго по рецептам. Надо заметить, подобные «реформы» уже предпринимались, но очень скоро от них отказались и в Минздраве, и в аптечной сети.

 

Что такое наша система здравоохранения и чего она стоит, народ давно уже оценил. Регионалы, как известно, провели под руководством аферистки Богатырёвой реформу этой системы. Не мудрствуя лукаво, они ликвидировали пару сотен больниц, уничтожили фельдшерско-акушерские пункты, «уплотнили» поликлиники. Всё это, естественно, исключительно «для покращення життя».

 

Враньё бывшего министра Богатырёвой и её команды о том, что в любое село из райцентра приедет скорая за 20 минут вызывало у сельчан только печальную улыбку. Мало того, что «реформаторы» уничтожили ФАПы. Они тем самым лишили крестьян и аптечного обслуживания, так как в большинстве сёл аптеки функционировали именно при ФАПах.

 

После этой «реформы» очереди в поликлиниках не только не уменьшились, а еще увеличились. В некоторых сельских районах (где и местное транспортное сообщение подверглось «оптимизации», то есть ухудшилось) больной человек вынужден для того, чтобы получить помощь врача, добираться за тридевять земель, причем совсем не факт, что такую помощь он получит. Во-первых, потому что у врача может оказаться выходной, либо он уехал на совещание, либо сам заболел, наконец, просто находится в отпуске.

 

А теперь давайте себе представим, как вырастут очереди на приём к врачам, если помимо ургентных больных у них начнут обивать пороги тысячи граждан, желающих купить, скажем, средство от гриппа или от головной боли. Учтите также, что врач может отсутствовать на своём рабочем месте (см. варианты выше), и представьте себе, какие эмоции испытает несчастный пациент, оставшийся и без медицинской помощи, и без лекарств. А если это не вы, а ваш ребенок или ваша бабушка болеют?.. Вам, во-первых, придётся отпроситься с работы, что не всегда возможно именно тогда, когда у врача приём. Короче: не с нашим счастьем (точнее – не с нашей системой здравоохранения ) вводить реформу в аптечных учреждениях.

 

Могу дать прогноз, согласно которому это решение Минздрава так же, как и раньше, вызовет бурю негодования наших граждан, врачей и аптечных работников, после чего Минздрав сначала немного сократит список медпрепаратов, отпускаемых строго по рецептам, потом еще сократит, потом «спустит на тормозах» собственное начинание.

 

Когда я был в аптеке, впереди меня женщина купила лекарств на 1372 гривни. Она жаловалась аптекарю, что её брат потратил на лечение 40 тысяч гривен, в результате ему ампутировали ногу, а сейчас ему приходиться продавать свой дом, потому что иначе не за что покупать медпрепараты.

 

Наш Минздрав ничего не сделал, чтобы остановить неимоверный рост цен на лекарства. Болтологии вокруг этой проблемы хватает и в министерстве, и в Верховной Раде, и в правительстве. А воз и ныне там…

 

 – В Украине необходимо внедрить бюджетную страховую медицину, считает и. о. министра Василий Лазоришинец. Министерство здравоохранения Украины поддерживает заложенную в проекте коалиционного соглашения, представленного Блоком П. Порошенко, инициативу по уменьшению либерализации отпуска лекарственных средств в аптеках и внедрение принципов рецептурного отпуска препаратов. Об этом Лазоришинец сообщил на пресс-конференции. "Рецептурный отпуск лекарств, – сказал он, – это нормальная европейская практика. Попробуйте какой-то медикамент купить за рубежом без рецепта. Вы его так не купите или он будет стоить в 5-10 раз дороже, чем с рецептом", – сказал он.

 

Стоп!!! Господин Лазоришинец! Как говорится, «умерла – так умерла!» – раз уж Вы согласны копировать зарубежный опыт, тогда давайте договоримся: мы согласны покупать по рецептам, но… в 10 раз дешевле! Годится?..

 

Олег КРАВЧЕНКО,

ветеран труда, зам. председателя Совета

Всеукраинской ассоциации пенсионеров

 

Kravchenko Oleg

загрузка...
Blogs
Dzobak Volodymyr Dzobak Volodymyr РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ

Головним інструментом нинішніх олігархів є безправний люмпен, який живе на подачках від держави, на грані фізичного виживання. Ось чому значна частина пенсіонерів є найкращим їх електоратом, який і допомагає часто приводити до влади їх ставлеників. Для малого і середнього бізнесу сьогодні закриті економічні ліфти у цілих галузях економіки, бо з кожним роком сфери зацікавленості олігархії збільшуються, перекриваючи кисень усім іншим.

All blogs
Writer’s block
All columns author
UARP Petition
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Details Submit proposals
Poll
{}