загрузка...
Блоги
Дзьобак Володимир Дзьобак Володимир РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ

Головним інструментом нинішніх олігархів є безправний люмпен, який живе на подачках від держави, на грані фізичного виживання. Ось чому значна частина пенсіонерів є найкращим їх електоратом, який і допомагає часто приводити до влади їх ставлеників. Для малого і середнього бізнесу сьогодні закриті економічні ліфти у цілих галузях економіки, бо з кожним роком сфери зацікавленості олігархії збільшуються, перекриваючи кисень усім іншим.

Всі блоги
Колонка автора
Всі колонки авторів
Петиції ВАП
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Подробиці Подати пропозицію
Опитування
Чи дотримуєтесь Ви правил карантину?

Українки в Барселоні наварили десятки літрів борщу для міжнародного фестивалю

Збільшити шрифт Зменшити шрифт
Надіслати
Друкувати

17 жов­тня, у Бар­се­ло­ні від­бувся VI Між­на­род­ний фес­ти­валь «Festival de Sopas del Mundo», що у пе­рек­ла­ді оз­на­чає Між­на­род­ний фес­ти­валь су­пів. Ук­ра­їнсь­ка ді­ас­по­ра взя­ла у ньому участь, і вже не впер­ше.

Ук­ра­їн­ки в Бар­се­ло­ні на­ва­ри­ли де­сят­ки літ­рів бор­щу для між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю «На сьогод­нішньому Між­на­род­но­му фес­ти­ва­лі су­пу, що про­хо­див у Бар­се­ло­ні, від­ві­ду­ва­чі ма­ли мож­ли­вість скуш­ту­ва­ти 38 су­пів різ­них кра­їн.

Се­ред них і ук­ра­їнсь­кий борщ», — по­ві­дом­ляє очіль­ни­ця Ук­ра­їнсь­кої асо­ці­ації «Дже­ре­ло. Бар­се­ло­на» Оль­га Дзю­бан. Ук­ра­їн­ки в Бар­се­ло­ні на­ва­ри­ли де­сят­ки літ­рів бор­щу для між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю.

Ця тра­ди­цій­на ук­ра­їнсь­ка стра­ва стає все більш ві­до­мою і ша­но­ва­ною се­ред міс­це­вих жи­те­лів Бар­се­ло­ни, ка­жуть в асо­ці­ації. Ук­ра­їн­ки на­ва­ри­ли 70 літ­рів смач­но­го ук­ра­їнсь­ко­го бор­щу.

Стра­ва так спо­до­ба­ла­ся від­ві­ду­ва­чам, що в ко­рот­кий тер­мін де­сят­ків літ­рів, як і не бу­ва­ло! Як ка­жуть гос­по­ди­ні, «ро­зіб­ра­ли до ос­танньої ква­соль­ки»! 

У 2019 ро­ці під час цього ж фес­ти­ва­лю в Бар­се­ло­ні, ок­рім смач­но­го бор­щу, ук­ра­їн­ці та­кож про­де­монс­тру­ва­ли його ре­цепт, який ви­ши­ла на по­лот­ні май­стри­ня Те­тя­на Прот­че­ва.

 

То­ді жін­ка пе­ре­бу­ва­ла в Іс­па­нії, де про­во­ди­ла май­стер-кла­си з ви­шив­ки. Ук­ра­їн­ки в Бар­се­ло­ні на­ва­ри­ли де­сят­ки літ­рів бор­щу для між­на­род­но­го фес­ти­ва­лю VI Між­на­род­ний фес­ти­валь «Festival de Sopas del Mundo» від­бувся у Бар­се­ло­ні за іні­ці­ати­ви ка­та­лонсь­кої гро­ма­ди.

Джерело:
До списку новин