загрузка...
Блоги
Дзьобак Володимир Дзьобак Володимир РОЗДУМИ ПРО НАДВАЖЛИВЕ або ЧОМУ НАШІ ОЛІГАРХИ СТАЛИ МОГИЛЬЩИКАМИ НИНІШНЬОЇ УКРАЇНИ

Головним інструментом нинішніх олігархів є безправний люмпен, який живе на подачках від держави, на грані фізичного виживання. Ось чому значна частина пенсіонерів є найкращим їх електоратом, який і допомагає часто приводити до влади їх ставлеників. Для малого і середнього бізнесу сьогодні закриті економічні ліфти у цілих галузях економіки, бо з кожним роком сфери зацікавленості олігархії збільшуються, перекриваючи кисень усім іншим.

Всі блоги
Колонка автора
Всі колонки авторів
Петиції ВАП
ВИМАГАЄМО ІНДЕКСАЦІЇ НАШИХ ПЕНСІЙ!!!
2 Подробиці Подати пропозицію
Опитування
Чи дотримуєтесь Ви правил карантину?

Реформа оплати праці та інші новели для держслужбовців: урядовий законопроект

Збільшити шрифт Зменшити шрифт
Надіслати
Друкувати

Зменшення граничного розміру надбавки за вислугу років, запровадження окремої класифікації посад держслужби, скорочення вакантних посад, що існують з метою утворення фонду економії для надмірних стимулюючих виплат: що пропонує КМУ.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 3748 від 26.06.2020 «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу». Втім, стосується він не лише цього закону, а й Кодексу законів про працю, законів про зайнятість та про запобігання корупції.

«Вирішення потребують такі питання, як можливість необгрунтованих звільнень з посад державної служби; необхідність узгодження систем і умов оплати праці держаних службовців з підходами, передбаченими Концепцією реформування системи оплати праці державних службовців, схваленої розпорядженням КМУ від 27 травня 2020 року № 622-р; запровадження класифікації посад державної служби; недостатня відповідальність за неналежне виконання посадових обов'язків», - зазначають автори (автором виступає НАДС).

Читайте такожРозповіли, скільки українців працюють без трудової книжки

«Проєкт Закону передбачає зміни, спрямовані на політичну неупередженість та політичну нейтральність Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Також передбачається реалізація права визначеного переможця конкурсу на державну службу і обов’язкове призначення на відповідну посаду.

Проблему удосконалення системи оплати праці пропонується вирішити нормами, що спрямовані на підвищення ролі та розміру посадового окладу (фіксованої частини) у структурі заробітної плати шляхом перенесення до нього надбавки за ранг, зменшення граничного розміру надбавки за вислугу років, запровадження окремої класифікації посад державної служби; оптимізації штатної чисельності державних органів за рахунок скорочення вакантних посад, що існують з метою утворення фонду економії для надмірних стимулюючих виплат; прозорості структури заробітної плати: посадовий оклад + вислуга + премія (у разі встановлення).

Проект Закону передбачає механізми кар’єрного просування державних службовців, шляхом запровадження можливості переведення на вищі посади державної служби в межах категорії посад та «сім'ї» посад відповідно до Каталогу типових посад державної служби протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання.

Проект Закону містить положення щодо запровадження кандидатського та кадрового резерву, що формуються з кандидатів на посади державної служби, які успішно пройшли конкурсний відбір, але не визначені переможцями конкурсу, та кандидатів, які мають відкладне право на призначення на посади державної служби відповідно.

Пропонується посилити дисциплінарну відповідальність державних службовців за повторне вчинення дисциплінарних проступків шляхом застосування більш суворого виду стягнення (догана —> неповна службова відповідність —> звільнення). Також пропонується наділити суб’єкта призначення правом звільнити державного службовця у разі виявлення невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої професійної компетентності.

Крім того, передбачається вилучення положень, які є підставою для необгрунтованих звільнень державних службовців категорії «А», а також вносяться інші зміни спрямовані на удосконалення нормативно-правового регулювання проходження державної служби.

Зміни до Закону України «Про запобігання корупції» передбачають заходи, спрямовані на оптимізацію процедури проведення спеціальної перевірки», - вказує НАДС.

Впровадження оновленої системи оплати праці передбачається здійснити у межах затверджених видатків на оплату праці для органів державної влади (з урахуванням їх підвищення на основні прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України).

Розміри посадових окладів на посадах державної служби будуть переглянуті за рахунок перерозподілу коштів, які наразі виділяються на оплату надбавок за ранг державного службовця, за вислугу років, премії за результатами щорічного оцінювання, інших тимчасово встановлених стимулюючих виплат, а також скорочення тієї кількості посад, які були вакантними протягом останніх трьох років.

Зміни до Кодексу законів про працю України 

Отже, із статті 49-2 «Порядок вивільнення працівників» повністю виключаються наступні норми:

«Вивільнення працівників, які мають статус державних службовців відповідно до Закону України «Про державну службу», здійснюється у порядку, визначеному цією статтею, з урахуванням таких особливостей:

•   про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 30 календарних днів;

•   у разі вивільнення працівників на підставі пункту 1 частини першої статті 40 цього Кодексу не застосовуються положення частини другої статті 40 цього Кодексу та положення частини другої цієї статті;

•   не пізніше ніж за 30 календарних днів до запланованих звільнень первинним профспілковим організаціям надається інформація щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також проводяться консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень».

«Виключені норми фактично дублюють положення Закону. Крім того саме Закон є спеціальним нормативно-правовим актом, який регламентує вступ на державну службу, її проходження та припинення. Правові норми, які прямо регламентують зазначені процеси та процедури, мають міститися саме у Законі», - зазначають автори.

Зміни до Закону «Про зайнятість населення»

У частині 3 статті 50 даного закону змінюється положення щодо того, що роботодавець зобов’язаний повідомити про заплановане масове вивільнення працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємств, установ, організацій, скороченням чисельності або штату працівників підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання за два місяці до вивільнення.

Замість цього прописано, що відповідне повідомлення робиться «у строк, встановлений законом для попередження працівників про наступне вивільнення».

Зміни до Закону «Про запобігання корупції»

Вносяться зміни до статті 45 «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

Так, особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, та особа, зазначена у пункті 4 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду, подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, крім випадків, якщо така декларація подавалася раніше.

«Зазначене дозволить уникнути багаторазового подання особою однієї і тієї ж інформації для фінансового контролю, усуне дублюючу інформацію та зменшить навантаження на відповідну ІТ-інфраструктуру. Запропонована зміна відповідає офіційній позиції НАЗК, що викладена, зокрема, у роз’ясненні від 13.02.2020 р. №1», - зазначають автори.

Також у новій редакції викладено статті стосовно проведення спеціальної перевірки.

Зміни до Закону «Про державну службу»

В Законі «Про державну службу» з’являються нові терміни: Єдина інформаційна система управління людськими ресурсами, вища посада, нижча посада, рівнозначна посада тощо.

Вносяться зміни до статті 7 «Основні права державного службовця». Так, з положення про те, що державний службовець має право на оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної службирангу та умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення). виключаються норми «рангу та умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення)».

Просування по службі відбувається з урахуванням професійної компетентності, результатів службової діяльності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків.

З цієї статті також виключається норма про те, що державний службовець має право на проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

Вимоги до осіб, які претендують на вступ на державну службу

Для посад категорії «А» виключається вимога стосовно «володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи».

Замість цього зазначається, що особа, яка претендує на зайняття посади керівника державної служби в державному органі, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, крім загальних вимог передбачених пунктом 1 цієї частини, також повинна володіти однією з таких іноземних мов: англійська, німецька, французька, іспанська.

Кандидатський резерв та кадровий резерв

Утворюються кандидатський резерв і кадровий резерв.

До кандидатського резерву включаються кандидати на посади державної служби, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час конкурсного відбору.

Результати централізованого проведення оцінювання професійних компетентностей кандидатів, які включені до кандидатського резерву, використовуються державними органами у разі участі таких кандидатів у конкурсах на зайняття посад державної служби.

Кандидати на посади державної служби, зараховані до кандидатського резерву можуть використовувати Єдиний портал вакансій державної служби для підбору підходящих посад, на які оголошено конкурс, відповідно до компетентностей, якими вони володіють.

Кадровий резерв формується із кандидатів на посади державної служби, які мають відкладене право на зайняття посади державної служби, передбачене статтею 29 цього Закону. Зазначені кандидати зараховуються до кадрового резерву терміном на один рік з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби.

Протягом одного року з дня зарахування до кадрового резерву кандидат на зайняття посади державної служби за рішенням керівника державної служби або суб’єкта призначення може бути призначений на рівнозначну або нижчу посаду державної служби з урахуванням функціональної спрямованості відповідно до Каталогу типових посад державної служби, у цьому або іншому державному органі.

Порядок формування і організація роботи з  кандидатським резервом і кадровим резервом  визначаються КМУ.

Порядок призначення на посаду державної служби

На посаду державної служби призначається переможець конкурсу.

Особа, визначена переможцем конкурсу, не пізніше ніж через 14 календарних днів з дня оприлюднення результатів конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби подає до державного органу заяву про призначення та необхідні для цього документи, зокрема, які підтверджують інформацію, зазначену в частині першій статті 25 цього Закону. у разі неподання зазначених документів вона вважається такою, що відмовилася від зайняття посади державної служби.

Перед призначенням на посаду державної служби подається декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, якщо така декларація не подавалася раніше.

У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подається.

Рішення про призначення на посаду державної служби приймається не пізніше десяти календарних днів з дня надходження результатів спеціальної перевірки у випадку та порядку, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції, та підписання з відповідною особою контракту про проходження державної служби (у разі укладення).

Управління результативністю службової діяльності

З метою підвищення якості виконання завдань і функцій держави, а також ефективності діяльності державних органів здійснюється управління результативністю службової діяльності державних службовців.

На основі стратегії державного органу на відповідний рік державному службовцю встановлюються завдання та показники результативності, ефективності, якості виконання поставлених завдань. Такі завдання мають відображати роль державного службовця у досягненні стратегії державного органу, цілі, на які спрямовано діяльність такого державного службовця, та способи її досягнення.

Службова діяльність державних службовців щороку підлягає оцінюванню для визначення ступеня досягнення встановлених завдань за показниками результативності, ефективності та якості виконання поставлених завдань.

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», здійснюється безпосереднім керівником державного службовця та керівником самостійного структурного підрозділу. Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», здійснюється суб’єктом призначення.

Державного службовця ознайомлюють з результатами оцінювання його службової діяльності під підпис протягом трьох календарних днів після проведення оцінювання.

Висновок щодо результатів оцінювання службової діяльності затверджується наказом (розпорядженням) суб’єкта призначення.

За результатами оцінювання службової діяльності державного службовця йому виставляється негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

Протягом року з дня затвердження висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності з негативною оцінкою до такого державного службовця не застосовуються заходи заохочення та не присвоюється черговий ранг.

Висновок, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності, може бути оскаржений державним службовцем до суду.

Державний службовець має право висловити зауваження щодо оцінювання результатів його службової діяльності, які долучаються до його особової справи.

Державні службовці, які отримали відмінні оцінки за результатами оцінювання службової діяльності, підлягають преміюванню відповідно до цього Закону та протягом року з дня затвердження висновку щодо результатів оцінювання їх службової діяльності з відмінною оцінкою можуть бути призначені (переведені) суб'єктом призначення або керівником державної служби на вищу посаду державної служби  у тому самому або іншому державному органі в межах займаної категорії посад, а також з урахуванням функціональної спрямованості відповідно до Каталогу типових посад державної служби.

Таке призначення (переведення) здійснюється з урахуванням професійної підготовки та професійних компетентностей державного службовця та лише за його згодою.

Оплата праці державних службовців

З Розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключається положення про те, що керівники державної служби протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом у межах економії фонду оплати праці мають право встановлювати державним службовцям додаткові стимулюючі виплати відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

У відповідній статті 50 закону про держслужбу встановлюється, що заробітна плата державного службовця залежить від його кваліфікації та досвіду, важливості і складності роботи на посаді, міри покладеної відповідальності, результативності, ефективності та якості виконання обов’язків.

Заробітна плата державного службовця складається з:

-   посадового окладу;

-   надбавки за вислугу років;

-   премії (у разі встановлення).

Таким чином, виключається норма про таку складову, як надбавка за ранг державного службовця.

За результатами роботи та щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям можуть встановлюватися премії. До премій державного службовця належать:

1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

2) квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу (виключено положення про відповідну місячну премію).

Також виключено пункт про місячну або квартальну премію за належне виконання умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення).

При цьому розмір премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності не може перевищувати 100 відсотків посадового окладу державного службовця, а загальний розмір квартальної премії відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, яку може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік.

Порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі затверджується Кабінетом Міністрів України.

Також у новій редакції викладено статтю 51 «Схема посадових окладів та Каталог типових посад державних службовців»:

«1.Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Розміри посадових окладів встановлюються з урахуванням важливості і складності роботи, міри покладеної відповідальності за відповідною посадою на основі класифікації посад державної служби, що міститься у Каталозі типових посад державної служби.

Каталог типових посад державної служби та методологія оцінки цінності посади державної служби, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

2.Мінімальний розмір посадового окладу на посаді державної служби не може бути менше двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено законом на 1 січня відповідного календарного року».

Нагадаємо, що наразі стаття 51 передбачає, що з метою встановлення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за рівнями.

Надбавки, премії та компенсації

Відповідна стаття 52 закону також зазнає змін.

Так, надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30 відсотків посадового окладу (наразі – на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу)

Виплата за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця або за вакантною посадою державної служби здійснюється у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця або посадового окладу за відповідною вакантною посадою.

Строк виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця не може перевищувати шість місяців, а за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків за вакантною посадою державної служби – строку, визначеного частиною восьмою статті 31 цього Закону.

Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, виплачується в розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.

Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу відповідно до Положення про преміювання, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

Премія за результатами оцінювання службової діяльності та квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», встановлюються суб’єктом призначення відповідно до цієї статті.

Премії виплачуються в межах фонду преміювання, який встановлюється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік.

Порядок і умови надання щорічних відпусток

Щорічна відпустка та/або її невикористана частина надається державному службовцю, як правило, до кінця робочого року.

У разі не використання державним службовцем щорічної відпустки протягом 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається така відпустка, йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки.

При цьому тривалість використаної державним службовцем частини щорічної відпустки не повинна бути менше ніж 14 календарних днів.

Порядок та умови надання державним службовцям щорічних відпусток визначаються законодавством про працю.

 Види дисциплінарних стягнень та загальні умови їх застосування

Вносяться зміни  до статті 66:

«1. До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення:

1) зауваження;

2) догана;

3) попередження про неповну службову відповідність;

4) звільнення з посади державної служби.

2. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 2, 4 та 6 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може обмежитися зауваженням або оголосити догану такому державному службовцю.

3. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 5, 7, 12 та 15 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може оголосити догану або попередити про неповну службову відповідність такого державного службовця.

4. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 8 та 9 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити про неповну службову відповідність або прийняти рішення про звільнення такого державного службовця.

 5. У разі допущення державним службовцем дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 3, 10, 11, 13 та 14 частини другої статті 65 цього Закону, суб’єкт призначення або керівник державної служби приймає рішення про звільнення такого державного службовця.

 6. У разі вчинення під час дії дисциплінарного стягнення державним службовцем дисциплінарного проступку того ж виду за який до нього застосовано це дисциплінарне стягнення, суб’єкт призначення або керівник державної служби може застосувати до такого державного службовця більш суворе стягнення (у випадку дії зауваження може бути оголошено догану, у випадку дії догани може бути попереджено про неповну службову відповідність, у випадку дії попередження про неповну службову відповідність може бути прийняте рішення про звільнення відповідного державного службовця).

7. За кожний дисциплінарний проступок до державного службовця може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення».

Законопроект містить також чимало інших новел, на яких ми зупинимося в наступних публікаціях.

Підписуйтесь на канал ВАПу у Telegram, на нашу сторінку у Facebook і дізнавайтесь новини першими.

Джерело:
До списку новин